Solskjerming

Generelt om inneklima (forskrift/veiledning fra arbeidstilsynet)

Nyhet, Produkt

Vi bringer her en artikkel fra HIL (Høyskolen i Lillehammer):

Inneklimaet i et lokale er bestemt av en rekke ulike faktorer. Godt inneklima i et lokale er ofte beskrevet av at man ikke ”merker det” eller at luften føles frisk når man kommer inn i et lokale og holdes frisk over tid.

Solskjerming - sunscreening

Ventilasjon/luftkvalitet
Luftmengden som tilføres et lokale må tilpasses den aktiviteten som drives og det antallet personer som oppholder seg i rommet. I eldre bygninger er det sjelden balanser ventilasjon (mekanisk avtrekk og tilførsel av luft), i slike tilfeller – se etter ventiler og luftemuligheter. I bygninger der det finnes ventilasjonsanlegg er det viktig at det er rutiner for ettersyn og filterskifte. Filterne bør være minimum av klasse EU 7 eller F 85 (høyere tall = bedre filter). Karbondioksid er en indikator på luftkvaliteten; luften vil oppleves tung dersom det er over 700 – 800 ppm, anbefalt maksimalnivå er 1000 ppm. Høy lufttemperatur er vanligste årsak til klager på ”dårlig/tung” luft – det er altså sjelden det er for lite luft i et lokale.

Temperatur
I et arbeidslokale (kontor) anbefales det at lufttemperaturen ikke overskrider 22 °C – i fyringssesongen.
Det finnes imidlertid ingen faste grenser for lufttemperatur, men temperaturer under 19 °C og over 26 °C bør unngås. Sommerstid må man imidlertid påregne høyere temperatur innendørs, dersom det ikke er kjøling på ventilasjonsanlegget. Ulike typer solavskjerming vil kunne avhjelpe problemet noe. Husk lufting på skyggesiden dersom det er mulig.

Solavskjerming
Effektiv solavskjerming kan gi jevnere innetemperatur. Tiltak forsolavskjerming kan være: utvendige persienner, rullegardiner, markiser (75-90% reduksjon i varmetilførsel), innvendige lyse gardiner og persienner (40-50% reduksjon i varmetilførsel), lys- og varmereflekterende vindu (20-80% reduksjon i varmetilførsel)

Luftfuktighet
Luftfuktigheten innendørs (forutsatt at vannlekkasjer ikke forekommer) er bestemt av uteluftens fuktinnhold og temperaturen innendørs. Det finnes ingen grenser for luftfuktighet. Det er helt normalt at luftfuktigheten innendørs om vinteren er lav, ofte under 20 %. Normalt vil ikke dette føre til problemer, linsebrukere kan imidlertid bli noe plaget med tørre øyne. Det anbefales ikke å gå til anskaffelse av luftfukter. Høy luftfuktighet er opphav til betydelig større plager (fare for vekst av mugg/sopp) enn lav fuktighet. Luftfuktigheten innendørs vil øke når temperaturen reduseres; – 1 °C gir + 3 % relativ fuktighet. Grønne planter vil også kunne bidra til økt luftfuktighet.

Støv
Støv i kontormiljøer har ulikt opphav (papir, pollen, trafikk, tekstiler, m.m.).
Godt renhold vil bidra til å holde dette på et minimum. Denne type støv måles normalt ikke, da det ikke finnes gode målemetoder eller normer. Sett fokus på ”støvsanering”. Hvis det er mye støv i luften vil det ofte klages på ”tørr luft”. Effekten av såkalt ultrafine partikler er omdiskutert.