Markiser - utendørs solavskjerming

Markiser

Våre markise-produkter dekker hele spekteret fra fasademarkiser (over alle vinduene på bygningens fasade), vindusmarkiser (ganske likt fasademarkise, men har et noe spinklere stativ) til større terrassemarkiser. Mange av produktene produserer vi selv og resten kommer fra tre forskjellige fabrikker i Østfold som kjøres direkte til oss.

Våre montører og selgere er de samme personene. Disse har lang erfaring. Ved å samkjøre disse funksjonene oppnår vi at allerede under befaringen oppdages og løses de konstruksjonsmessige utfordringer på en konstruktiv og profesjonell måte. Vi slipper på den måten overraskelser når produktet skal monteres.