Solskjerming

Solskjerming er en fellesbetegnelse for utstyr som demper sollyset i vinduer – uten markiser. En forenklet måte å si det på er at solskjerming hovedsakelig dreier seg om INNENDØRS mekanikk […]