Solskjerming

Solskjerming er en fellesbetegnelse for utstyr som demper sollyset i vinduer – uten markiser. En forenklet måte å si det på er at solskjerming hovedsakelig dreier seg om INNENDØRS mekanikk og tiltak. Solskjermingsprodukter har også en annen egenskap – nemlig å dempe for innsyn, hvilket kan være lurt i vinduer på gateplan m.m.